វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍បានសហការណ៍ជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា សាលាតិចណូបានប្រារព្ធសិក្ខាសាលាប្រចាំទ្វីពអាស៊ី ក្រោមប្រធានបទ Cybersecurity Landscape Asia 2023


កម្មវិធីដ៏មានអត្តន័យនិងខ្លីសារនេះអាចដំនើរការបាន ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ក្រុមហ៊ុន StellarCyber ធនាគារអ៊ូរី គ្រឹស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ Chailease Royal Finance Plc ក្រុមហ៊ុន Internet TODAY និង ក្រុមហ៊ុន VBANX

ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះផងដែរវាក្មិនកិត្តិយសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជា ហុងកុងតំណាងដោយអ្នកស្រី សេវិយ៉ា នាយកផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅ Swire coca cola តំណាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតំណាងដោយលោក កូស៊ីគេ នាយកប្រតិបត្តិ,ទីប្រឹក្សាហានិភ័យតាមអ៊ីនធឺណិតនៅ Deloitte Maylasia, តំណាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជា៖ លោក ខាន់ វ៉ាន់ចាន់ នាយកក្រុមហ៊ុន Deloitte Cambodia លោក មិន រតនា នាយកផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត នៅ Advanced Bank of Asia Limited លោកគ្រូ កង សុវឌ្ឍន: នាយកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត និងហានិភ័យនៅ COCA COLA CAMBODIA និង លោកគ្រូ ភួន ស៊ាងអ៊ី ស្ថាននិក THECyborg Lab និងជាអ្នកជំនាញខាងយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុយដ័ស្ទាត់ជំនាញ ។

សិក្ខាសាលាប្រចាំតំបន់អាស៊ីមួយនេះមានការចូលរួមពីសិក្ខាកាម 198 នាក់មកពីវិស័យផ្សេងៗគ្នា រួមមានធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សាកលវិទ្យាល័យ អាយ.អេស.ភី និងទូរគមនាគមន៍ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័ន្ធរដ្ឋជាច្រើនរូប។

#SunriseInstitute#cybersecurity#securityawareness#number1institute


Leave a Reply