ពិធិចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ និង សាលាតិចថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២២ វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍បានចូលរួមពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួួយសាលាតិច ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកជំទាវ គឹម សេដ្ឋានី រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងនាយកប្រតិបត្តិសាលាតិច លោក សុខ លាភ ជាមួួយលោក រ៉េន ផារី នាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ ក្នុងគោលដៅជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ ពង្រឹងគុណភាពនិងលើកកំពស់វិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាអោយមានភាពទូលំទូលាយ។
វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយមានគោជំហច្បាស់លាស់ដែលបានឈរលើវិសួយបច្ចេកវិទ្យាអស់រយះពេលជាង ១៣ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩មកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត និយោកជិក ក្នុងការពង្រឹងនូវគុណភាពអបរំលើវិស្ស័យបច្ចេកវិទ្យាជាចំបង។

Leave a Reply