ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) រវាង វិទ្យាស្ថាន Sunrise Institute និង Woori bankវិទ្យាស្ថាន សាន់រ៉ាយស៍ មានសេចក្ដីសោមនស្ស រីករាយ សូមប្រកាសជាផ្លូវការនូវដៃគូសហការថ្មីរបស់យើងខ្ញុំគឺ Woori Bank ដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹង និងបង្កើនសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត តាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសហាត់ការការងារ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារ ព្រមទាំងការសហការលើគម្រោងនានា ជាច្រើនទៀត។

Leave a Reply