សិក្ខាសាលាសិស្សថ្នាក់ Project Management ក្រោមប្រធានបទ ” 5G Mobile Next Generation ” ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ចាន់ រដ្ឋា។ ក្នុងការស្រាជ្រាវបកស្រាយដោយ លោក សៀម វិសាលនិងសមាជិកក្នុងក្រុម ដែលមានការចូលរួមដោយ ពិធីករទាំងបីរូប។ ការរៀបចំនេះប្រព្រឹត្តិទៅនៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤​ នៅវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍។